CEIP Vialfàs

971540648 │ceipvialfas@educaib.eu

Recursos i recomanacions del Servei d’Atenció a la Diversitat

| 0 comments

Per facilitar la feina durant els dies de suspensió de l’activitat escolar no presencial, des del Servei d’Atenció a la Diversitat, han elaborat un apartat de recursos i recomanacions adreçats a diferents col·lectius de la comunitat educativa: docents, famílies, alumnes en situacions de vulnerabilitat social i alumnes amb Necessitats Educatives de Suport Especial (NESE), que podreu trobar enllaçats al web del SAD.
Comentar-vos que aquesta informació s’actualitza i es completa constantment, esdevenint un recurs viu per a tots i totes, que esperam que us sigui d’utilitat.

Aquesta és el link general, ubicat a la web del SAD:
Aquests altres links són concrets per a cada col·lectiu o per recursos…

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/situacions_de_vulnerabilitat_social/

Comentaris

Comentaris

Deixa un comentari

Required fields are marked *.