Full informatiu núm. 186 (maig 2022)

Us adjuntam el full informatiu número 186 enviat avui a les famílies.

Els temes que s’hi tracten són:

– Anàlisi de resultats d’enquestes de satisfacció.

La relació d’enquestes rebudes (entre parèntesi) per cursos ha estat la següent:

Infantil: 4t (10), 5è (4), 6è A (5), 6è B (9).

1r cicle: 1r (13), 2n (11).

2n cicle: 3r A (16), 3r B (14), 4t A (7), 4t B (10).

3n cicle: 5è (15), 6è A (9) 6è B (12).

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ (22/23)

El nostre centre té implantat un sistema de gestió de qualitat. Com a part d’aquest sistema hem de recollir, periòdicament, diferents dades sobre el funcionament del nostre centre en tots els seus aspectes. Per això et demanam la teva col.laboració emplenant aquesta enquesta que té a veure amb la teva satisfacció respecte d’aspectes concrets del funcionament i organització de l’escola.

Per respondre heu de clicar el valor numèric a cada apartat del 0 al 10 (grau de satisfacció) o deixar-la en blanc si ho considerau oportú. Si la valoració de qualque pregunta és inferior a 5, et demanam que ens ho expliquis a l’apartat de suggeriments. Et demanam que contestis amb total llibertat i amb la màxima sinceritat possible.

L’enquesta és anònima i no porta cap tipus d’identificació personal.

Moltes gràcies per la teva col.laboració.