Comunicació amb famílies

Els mitjans de comunicació oficials que utilitza el centre són la pàgina web, el GestIB i el sistema de missatgeria anomenat Tokapp School. En aquest enllaç teniu informació sobre la utilització del Tokapp School:

https://drive.google.com/file/d/1knrEd5DarLgKJy3q2UjuBdc6_bE-4Bhb/view

Des del curs 19/20 s’han suprimit les circulars en paper per un estalvi en paper, fotocòpies i temps de distribució. D’aquesta nova manera la informació arriba de forma immediata a les famílies.