Documents per a la formalització de matrícula 24/25

Us adjuntam un full amb els documents que s’han de presentar i/o emplenar a l’hora de formalitzar la matrícula. El període de matriculació comença dia 24 de juny i acaba dia 28 de juny.

Per formalitzar la matrícula (recepció i signatura de documents) cal demanar cita prèvia en el centre al telèfon 689575150 o al correu electrònic ceipvialfas@educaib.eu

Llistats definitius d’alumnes admesos a EI/EP (curs 24-25)

📢 Aquí podeu consultar els llistats definitius d’alumnes admesos en el procés d’escolarització per al curs 24/25. També es pot consultar a la web d’escolarització.

Recordau que per obtenir la plaça adjudicada els alumnes d’infantil i primària han de formalitzar la matrícula entre els dies 24 i 28 de juny.

Per formalitzar la matrícula cal demanar cita prèvia en el centre al telèfon 689575150 o al correu electrònic ceipvialfas@educaib.eu

Ajuts individualitzats de menjador (24-25)

Avui, 13 de juny, ha sortit publicada al BOIB la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2024-2025.

Podeu trobar la convocatòria, tota la informació i els annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Es poden presentar les sol·licituds (annex 2A), degudament emplenades, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2024-2025. El termini per presentar les sol·licituds és del 24 al 28 de juny.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (respecte de la documentació a presentar, veure punts 11è de la Resolució).

– Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2024-2025, tenguin infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària.

– Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2024-2025.

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d’ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s’estableix a la convocatòria en els seus punts tercer, quart i cinquè.

– Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

  1. Requisits per ser beneficiaris directes (annex 2B):

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

  1. Requisits per ser beneficiaris per barem (annex 2A):

Els beneficiaris per barem han de complir el requisit següent:

1. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’IPREM (us adjuntam la taula en el missatge)

2. Condicions econòmiques. Es computen condicions econòmiques com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2023.

3. Circumstàncies familiars.4. Condicions sociofamiliars desfavorables.

Llistats provisionals d’admissió EI/EP (24-25)

📢 Aquí podeu consultar els llistats amb la puntuació provisional de l’alumnat que han participat en el procés d’escolarització per al curs 24/25. També es pot consultar a la web d’escolarització.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

🗓️ Recordau que els llistats definitius no sortiran fins dia 21 de juny.