CEIP Vialfàs

971540648 │ceipvialfas@educaib.eu

1 de setembre de 2021
by ceipvialfas
0 comments

Ajuts individualitzats de menjador (21-22)

Dia 7 d’agost es va publicar al BOIB la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022.

Podeu trobar la convocatòria, tota la informació i els annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa. Així mateix, us adjuntam la resolució del BOIB i l’annex 2 de sol·licitud perquè els pugueu descarregar.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Es poden presentar les sol·licituds, degudament emplenades, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2021-2022 o també es pot tramitar la sol·licitud TELEMÀTICAMENT a través de la SEU electrònica de la CAIB. El termini establert és del 6 al 17 de setembre.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (Respecte de la documentació a presentar, veure punts onzè de la Resolució). A l’hora de presentar la sol·licitud s’ha de facilitar un número de compte bancari d’un dels tutors legals.

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d’ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s’estableix a la convocatòria en el seus punts tercer, quart i cinquè.

– Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2021-2022, tenguin infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària.

– Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2021-2022. (IMPORTANT! Ser usuari del menjador durant tot el curs escolar).

– Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

1. Requisits per ser beneficiaris directes:

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada.

– Família víctima de violència de gènere.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2. Requisits per ser beneficiaris per barem:

– Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’IPREM.

6 de juliol de 2021
by ceipvialfas
0 comments

Pla de contingència (curs 21/22)

Ahir dia 5 de juliol es va aprovar en sessió de Consell Escolar el Pla de Contingència per al curs 21/22. En cas que sortís publicada, abans de l’inici de curs, una altra resolució amb la incorporació de noves mesures sanitàries que afectin l’organització i el funcionament del centre, us informaríem dels canvis que hi pogués haver.

17 de juny de 2021
by ceipvialfas
0 comments

Documents per a la formalització de matrícula 21/22

Us adjuntam un full amb els documents que s’han de presentar i/o emplenar a l’hora de formalitzar la matrícula. A educació infantil el període de matriculació comença dia 21 de juny i acaba dia 28 de juny. A educació primària, comença dia 24 de juny i acaba dia 30 de juny

Per formalitzar la matrícula (recepció i signatura de documents) cal demanar cita prèvia en el centre al telèfon 689575150 o al correu electrònic ceipvialfas@educaib.eu

17 de juny de 2021
by ceipvialfas
0 comments

Llistats definitius d’alumnes admesos a EI/EP (curs 21-22)

Aquí podeu consultar els llistats definitius d’alumnes admesos en el procés d’escolarització per al curs 21/22.

Recordau que per obtenir la plaça adjudicada els alumnes d’infantil han de formalitzar la matrícula entre els dies 21 i 28 de juny.

Els alumnes de primària han de formalitzar matrícula entre els dies 24 i 30 de juny.

Per formalitzar la matrícula cal demanar cita prèvia en el centre al telèfon 689575150 o al correu electrònic ceipvialfas@educaib.eu

4t EI:

5è EI, 6è EI, 1r EP i 3r EP:

10 de juny de 2021
by ceipvialfas
0 comments

Full informatiu núm. 179 (juny 2021)

Us adjuntam el full informatiu número 179 enviat avui a les famílies.

Els temes que s’hi tracten són:

– Lliurament presencial d’informes i butlletins.

– Anàlisi de resultats d’enquestes de satisfacció.

La relació d’enquestes rebudes (entre parèntesi) per cursos ha estat la següent:

Infantil: 4t (6), 5è A (6), 5è B (7), 6è A (2), 6è B (7).

1r cicle: 1r (11), 2n A (14), 2n B (13), 3r A (9), 3r B (10).

2n cicle: 4t A (7), 4t B (7), 5è A (12), 5è B (15), 6è A (6) 6è B (6).