CEIP Vialfàs

971540648 │ceipvialfas@educaib.eu

TAC (Llengua catalana)

Llengua catalana

Comprensions lectores per a 1r curs