CEIP Vialfàs

971540648 │ceipvialfas@educaib.eu

Personal no docent

El personal no docent del CEIP Vialfàs està format per:

Bidell  Biel Bisquerra
Auxiliar Tècnica Educativa  Apol·lònia Moragues
Administrativa  Ruth Gil
Menjador escolar  Margalida Socias
Menjador escolar  Cardell
Escola matinera  Antònia Maria Cabrer

Deixa un comentari

Required fields are marked *.