Tràmit telemàtic per al procés d’admissió (Curs 20-21)

El procés d’admissió per a alumnes d’infantil i primària  per al proper curs escolar 2020-2021 començarà aquest proper dilluns 1 de juny. El procés d’admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre o la incorporació al sistema educatiu (4t d’Educació Infantil, infants nascuts l’any 2017).

Com podeu fer la sol·licitud?

1. Tràmit telemàtic a la web d’escolarització:

2. A la Secretaria del centre:

 • Amb cita prèvia.
 • Només en casos EXCEPCIONALS.

Com fer el tràmit del procés d’admissió?

PASSES PRÈVIES

1. Per iniciar una sol·licitud s’ha d’emprar un SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ, per tant abans d’iniciar el PROCÉS D’ADMISSIÓ es recomanable tenir activat un d’aquests sistemes d’identificació:

 • Sistema d’identitat electrònica Cl@ve. Instruccions de com obtenir identificació per aquesta via:
 • Codi d’usuari del GESTIB o usuari CAIB. Per l’usuari GESTIB, ho heu de demanar al CENTRE on teniu ACTUALMENT ESCOLARITZAT, si és el cas, el vostre fill/a. Instruccions d’ajuda per entrar al GESTIB:
 • Accedir de forma ANÒNIMA amb número de DNI o NIE i el número de TELÈFON MÒBIL. Haureu de dur imprès al centre de primera opció, demanant CITA PRÈVIA (ceipvialfas@educaib.eu). També us haureu d’identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Amb PASSAPORT no es pot fer el tràmit telemàtic (contactau amb el centre).

CRITERIS DE BAREM

Podeu revisar els CRITERIS DE BAREM clicant sobre l’enllaç. Recordau que és important emplenar de forma correcta aquest apartat per la rellevància que té a l’hora de la baremació final.

Quant als criteris elegits pel centre del CEIP Vialfàs hi ha:

 1. Fills de famílies monoparentals (0,5 punts).
 2. Per al primer curs del segon cicle d’educació infantil, haver estat escolaritzat a una escoleta de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o a una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (0,5 punts).

Aquests criteris s’han de justificar mitjançant el reconeixement exprés de la direcció del centre, és a dir, amb la documentació que justifiqui clarament cada circumstància.

ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC

Aquí dalt podeu veure el manual per a realitzar el procés d’admissió amb DNI o NIE (usuari no identificat electrònicament) i teniu més informació en aquest vídeo.

INTRODUIR LES DADES SOL·LICITADES

Seguir les INDICACIONS del TRÀMIT TELEMÀTIC, introduint de manera correcta totes les dades sol·licitades:

 • Dades personals de l’ALUMNE sol·licitant.
 • Dades personals del PARE, MARE i/o TUTOR LEGAL.
 • CURS sol·licitat i CENTRE escollit en PRIMERA OPCIÓ.
 • Indicar els CRITERIS DE BAREM que voleu que es tenguin en compte. Aquests s’ha de poder justificar amb la DOCUMENTACIÓ pertinent.

OPCIONS DE CENTRE

 • Una vegada s’ha fet el TRÀMIT, la SOL·LICITUD s’enviarà al centre de PRIMERA OPCIÓ de forma AUTOMÀTICA.
 • NOMÉS podeu REGISTRAR la sol·licitud a UN CENTRE com a PRIMERA OPCIÓ. És a dir, si es fan dues sol·licituds diferents (amb centres de primera opció diferents) quedareu exclosos.
 • Per tant, heu de REGISTRAR una sol·licitud amb UN CENTRE com a PRIMERA OPCIÓ i, si voleu o necessitau, opcions successives d’altres centres.

POSSIBLE DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

 • Es podria donar el cas que una vegada acabat el TRÀMIT TELEMÀTIC, el sistema vos indiqui que heu de lliurar DOCUMENTACIÓ que no s’ha pogut consultar telemàticament.
 • Aquests DOCUMENTS es lliuraran al CENTRE de PRIMERA OPCIÓ, sol·licitant CITA PRÈVIA (ceipvialfas@educaib.eu).
 • Els usuaris hauran de presentar tota la DOCUMENTACIÓ relativa al procés dins el termini establert de presentació de sol·licituds (de l’1 al 12 de juny).

SIGNATURA DELS DOS TUTORS LEGALS

 • La sol·licitud telemàtica contindrà una DECLARACIÓ RESPONSABLE sobre l’autorització per registrar aquest tràmit per part de l’altre progenitor o tutor del menor. És a dir, la sol·licitud ha d’estar signada (autoritzada) pels dos tutors que ostenten la pàtria potestat de l’infant.
 • EXCEPCIONS en les quals es permet UNA única signatura (autorització):
– Familíes monoparentals.
– La pàtria potestat només recau sobre un tutor. S’haurà de presentar el document justificatiu al centre.
En el cas de progenitors divorciats o separats que una resolució judicial estableixi un RÈGIM ESPECÍFIC al respecte i/o sobre l’escolarització dels fills. S’haurà d’aportar la documentació justificativa al centre.

Per a altres casos, s’ha d’emplenar el document de DECLARACIÓ RESPONSABLE i lliurar al centre.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>