Casino With 1 Euro mr bet no deposit bonus code Abschlagzahlung 2021 ️ Top 3 Provision Offers

Content

Dеnkеn Sіе nісht, dаss Веtrеіbеr dіеsеr Аrt Іhnеn wеgеn dеr klеіnеn Wеttеn wеnіg Untеrhаltung bіеtеn. Dіе grоßе Аuswаhl аn Sріеlеn und dіе nіеdrіgеn Wеttаnfоrdеrungеn gаrаntіеrеn Іhnеn dаs… Llegeix més»

Proves Cangur 2022

Avui alguns alumnes de 5è i 6è han participat a les Proves Cangur de matemàtiques.

Què són les Proves Cangur? Les Proves Cangur són un conjunt de reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada amb diverses opcions de resposta per a cada problema. A més, en tots els casos, els participants les han de completar sense calculadora.

Les Proves Cangur van començar a realitzar-se als anys 80 a Austràlia. Actualment més de 60 paisos organitzen Proves Cangur dins d’un programa que es coneix com Kangourou sans Frontières. Al nostre país se celebra des de l’any 1999 per a alumnes de 3r d’ESO a 2n batxillerat. Així mateix, aquest any 2015 s’hi han incorporat els alumnes de cinquè i sisè de primària i a l’any 2016 ho van fer els de primer i segon d’ESO.

Les qüestions estan dividides en tres grups diferenciats pel seu nivell de dificultat. Les preguntes del primer grup valen 3 punts; les del segon, 4 punts; i les del tercer, 5 punts. Una pregunta contestada correctament atorga al participant la qualificació que correspon a les preguntes d’aquell grup. Per contra, en cas que el participant deixi la pregunta sense contestar, n’obtindrà 0 punts. Finalment, en cas que la resposta de la pregunta sigui errònia, es resta la quarta part del valor individual de la resposta correcta.  Els alumnes de primària, en canvi, tenen 8 preguntes de 3 punts, 8 de 4 punts i 8 de 5 punts. Per realitzar la totalitat de la prova disposen d’una hora.

Escola per a la igualtat

Des de la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de sa Pobla, s’han organitzat tres tallers que podrien ser del vostre interès. Així mateix, si ho considerau convenient, ho podeu fer arribar a les persones que penseu que hi puguin estar interessades. Els tallers són els següents:

  1. In corpore sano (23 i 30 de març i 8 d’abril) de 18:00 a 20:00 a Can Verdal. Accés full inscripció

2. Les dones tenim raons per estar nervioses (29 d’abril) a les 19:00 a sa Congregació. Accés full inscripció

3. Enredades (29 d’abril, 6 i 13 de maig) de 10:00 a 12:30 a sa Congregació. Accés full inscripció

Podeu apuntar-vos-hi podeu clicar sobre els enllaços o podeu telefonar al telèfon 674 12 00 94.