Full informatiu núm. 186 (maig 2022)

Us adjuntam el full informatiu número 186 enviat avui a les famílies.

Els temes que s’hi tracten són:

– Anàlisi de resultats d’enquestes de satisfacció.

La relació d’enquestes rebudes (entre parèntesi) per cursos ha estat la següent:

Infantil: 4t (10), 5è (4), 6è A (5), 6è B (9).

1r cicle: 1r (13), 2n (11).

2n cicle: 3r A (16), 3r B (14), 4t A (7), 4t B (10).

3n cicle: 5è (15), 6è A (9) 6è B (12).

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ (22/23)

El nostre centre té implantat un sistema de gestió de qualitat. Com a part d’aquest sistema hem de recollir, periòdicament, diferents dades sobre el funcionament del nostre centre en tots els seus aspectes. Per això et demanam la teva col.laboració emplenant aquesta enquesta que té a veure amb la teva satisfacció respecte d’aspectes concrets del funcionament i organització de l’escola.

Per respondre heu de clicar el valor numèric a cada apartat del 0 al 10 (grau de satisfacció) o deixar-la en blanc si ho considerau oportú. Si la valoració de qualque pregunta és inferior a 5, et demanam que ens ho expliquis a l’apartat de suggeriments. Et demanam que contestis amb total llibertat i amb la màxima sinceritat possible.

L’enquesta és anònima i no porta cap tipus d’identificació personal.

Moltes gràcies per la teva col.laboració.

Tríptic informatiu 2022

Aquí teniu un tríptic informatiu sobre el nostre centre. Hi trobareu informació sobre els trets d’identitat, què feim al centre, els projectes que duim a terme, les instal·lacions que tenim… L’objectiu és que les famílies que han de matricular les seves filles i fills tenguin més elements de judici a l’hora de decidir on escolaritzar-los.

Inscripció a la Jornada de Portes Obertes 2022

El proper dijous 5 de maig a les 19:00 hores es durà a terme la Jornada de Portes Obertes del CEIP Vialfàs.

L’objectiu és facilitar informació sobre el projecte educatiu i mostrar les instal·lacions a les famílies que hagin d’escolaritzar un/a fill/a en el nostre centre.

Per tal d’organitzar-nos d’una millor manera, les persones interessades hauran de demanar cita prèvia a través del formulari adjunt, telefònicament (971540648) o a través de Whatsapp (689575150). En qualsevol cas s’haurà d’indicar el nom i llinatges, any de naixament, telèfon de contacte i correu electrònic.