Llistats provisionals d’admissió EI/EP (23-24)

📢 Aquí podeu consultar els llistats amb la puntuació provisional de l’alumnat que han participat en el procés d’escolarització per al curs 23/24. També es pot consultar a la web d’escolarització.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

🗓️ Recordau que els llistats definitius no sortiran fins dia 21 de juny.

Ajuts individualitzats de menjador (23-24)

Dia 1 de juny va sortir publicada al BOIB la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Podeu trobar la convocatòria, tota la informació i els annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Es poden presentar les sol·licituds (annex 2A), degudament emplenades, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2023-2024. El termini establert és diferent segons el cicle que cursa l’alumnat:

  • Educació infantil, del 22 al 28 de juny
  • Educació primària, del 23 al 30 de juny.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (respecte de la documentació a presentar, veure punts 11è de la Resolució).

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d’ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s’estableix a la convocatòria en els seus punts tercer, quart i cinquè.

– Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024, tenguin infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària.

– Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2023-2024.

– Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

  1. Requisits per ser beneficiaris directes:

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada.

– Família víctima de violència de gènere.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

  1. Requisits per ser beneficiaris per barem:

a) Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt novè d’aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

b) Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

-Alumnes que durant el curs 2023-2024 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida perquè no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.

-Alumnes escolaritzats en centres educatius fora del seu municipi perquè en el seu no s’imparteixen els estudis que estan cursant.

– Els beneficiaris per barem han de complir el requisit següent: tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula de barem que us hem adjuntat, calculada a partir de l’IPREM.

Us adjuntam un MANUAL PER A FAMÍLIES que ha enviat la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Beques i ajudes per a alumnes NESE (curs 23/24)

Ja teniu a la vostra disposició informació relativa a les beques i  ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat NESE, referent al curs 23/24.

Clicau AQUÍ  per accedir a l’enllaç i consultar la informació. És molt important la lectura dels següents documents:

En aquest darrer document hi trobareu les instruccions a seguir per poder sol·licitar la beca.

Aquestes sol·licituds d’ajuda només es poden emplenar de forma telemàtica (clicant AQUÍ).

El termini per realitzar la sol·licitud finalitzarà el 20 de setembre.

Projecte eTwinning

Aquest curs escolar, els alumnes de 4t de Primària, amb la seva mestra d’anglès, Joana Aina, i els alumnes de 5è, amb el seu mestre d’anglès, Rafel, estam participant en el projecte eTwinning “Street Games with Alpha Generation”.

Hem treballat amb escoles d’altres països i hem comparat com es juguen els diferents jocs de carrer a cada país.