Ajuts individualitzats de menjador (24-25)

Avui, 13 de juny, ha sortit publicada al BOIB la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2024-2025.

Podeu trobar la convocatòria, tota la informació i els annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Es poden presentar les sol·licituds (annex 2A), degudament emplenades, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2024-2025. El termini per presentar les sol·licituds és del 24 al 28 de juny.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (respecte de la documentació a presentar, veure punts 11è de la Resolució).

– Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2024-2025, tenguin infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària.

– Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2024-2025.

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d’ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s’estableix a la convocatòria en els seus punts tercer, quart i cinquè.

– Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

  1. Requisits per ser beneficiaris directes (annex 2B):

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

  1. Requisits per ser beneficiaris per barem (annex 2A):

Els beneficiaris per barem han de complir el requisit següent:

1. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’IPREM (us adjuntam la taula en el missatge)

2. Condicions econòmiques. Es computen condicions econòmiques com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2023.

3. Circumstàncies familiars.4. Condicions sociofamiliars desfavorables.

Llistat definitiu ajudes de menjador (curs 23/24)

En els propers dies està prevista la publicació al BOIB de la resolució del conseller d’Educació i Universitats relacionada amb la concessió d’ajudes individualitzades de menjador escolar per motius socioeconòmics a alumnes escolaritzats en centres no universitaris durant el curs escolar 2023-2024. Aquesta setmana ens posarem en contacte amb les famílies que han obtingut l’ajuda per tal que puguin accedir al servei de menjador el més aviat possible.

Ajuts individualitzats de menjador (23-24)

Dia 1 de juny va sortir publicada al BOIB la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Podeu trobar la convocatòria, tota la informació i els annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Es poden presentar les sol·licituds (annex 2A), degudament emplenades, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2023-2024. El termini establert és diferent segons el cicle que cursa l’alumnat:

  • Educació infantil, del 22 al 28 de juny
  • Educació primària, del 23 al 30 de juny.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (respecte de la documentació a presentar, veure punts 11è de la Resolució).

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d’ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s’estableix a la convocatòria en els seus punts tercer, quart i cinquè.

– Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024, tenguin infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària.

– Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2023-2024.

– Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

  1. Requisits per ser beneficiaris directes:

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada.

– Família víctima de violència de gènere.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

  1. Requisits per ser beneficiaris per barem:

a) Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt novè d’aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

b) Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

-Alumnes que durant el curs 2023-2024 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida perquè no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.

-Alumnes escolaritzats en centres educatius fora del seu municipi perquè en el seu no s’imparteixen els estudis que estan cursant.

– Els beneficiaris per barem han de complir el requisit següent: tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula de barem que us hem adjuntat, calculada a partir de l’IPREM.

Us adjuntam un MANUAL PER A FAMÍLIES que ha enviat la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Llistat definitiu ajuts de menjador (curs 22/23)

En els propers dies està prevista la publicació al BOIB de la resolució del conseller d’Educació i Formació Professional relacionada amb la concessió d’ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics a alumnes escolaritzats en centres no universitaris durant el curs escolar 2022-2023. Aquesta setmana ens posarem en contacte amb les famílies que han obtingut l’ajut per tal que puguin accedir al servei de menjador el més aviat possible.

Ajuts individualitzats de menjador (22-23)

Avui s’ha publicat al BOIB la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Podeu trobar la convocatòria, tota la informació i els annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat EducativaAixí mateix, us adjuntam la resolució del BOIB i l’annex 2 de sol·licitud perquè els pugueu descarregar.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Es poden presentar les sol·licituds (annex 2), degudament emplenades, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2022-2023 o també es pot tramitar la sol·licitud TELEMÀTICAMENT a través de la SEU electrònica de la CAIB. El termini establert és del 20 al 30 de juny.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (Respecte de la documentació a presentar, veure punts 11è de la Resolució). A l’hora de presentar la sol·licitud s’ha de facilitar un número de compte bancari d’un dels tutors legals.

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d’ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s’estableix a la convocatòria en els seus punts tercer, quart i cinquè.

– Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2022-2023, tenguin infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària.

– Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2022-2023.

– Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

1. Requisits per ser beneficiaris directes:

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada.

– Família víctima de violència de gènere.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2. Requisits per ser beneficiaris per barem:

a) Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt novè d’aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

b) Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

-Alumnes que durant el curs 2022-2023 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida perquè no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.

-Alumnes escolaritzats en centres educatius fora del seu municipi perquè en el seu no s’imparteixen els estudis que estan cursant.

– Els beneficiaris per barem han de complir el requisit següent: tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula de barem que us hem adjuntat, calculada a partir de l’IPREM.